Israel. Holon. Ekhad be-Mai 35b          |          bmarinav@gmail.com          |         (+972) -0543494099

​©2014 by Marina Valery all rights reserved.​  

ABAUT

מרינה ולרי מציגה קולקציית שמלות כלה מקסימה בעדינותה וברכותה. את הבדים הייחודיים מלקטת בשווקים ובמקומות לא שגרתיים - ובאמצעות טכניקה מוקפדת היא רוקמת מהם שמלות בעלות אמירה ושיק אירופאי

1/4